นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 074
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 กุมภาพันธ์ 2497
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  192/29 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านไชโยพลาซ่า ถนนหางดง-ท่าขี้เหล็ก
  ต. บ้านแหวน อ. หางดง
  จ. เชียงใหม่ 50230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1939 9273
  e-Mail : graveyardcm@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later