นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 115
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 เมษายน 2520
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial Engineering) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Management (Finance) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/45 หมู่ที่ 3
  ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2921 8760
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later