นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 374
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 เมษายน 2506
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Mba) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  37/52 หมู่บ้านลิฟวิ่งลากูน ซอยพระยาสุเรนทร์ 39 ถนนพระยาสุเรนทร์
  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 5502 2097
  e-Mail : somkiat_nine@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ส.ส. นักศึกษาปี 3 ม.รามคำแหง ปี 2527
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later