นายธีรัจชัย  พันธุมาศ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 166
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 สิงหาคม 2507
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - เนติบัณฑิตไทย (นิติศาสตร์) เนติบัณทิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
  1/134 หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์แกรนวิวล์ ซอยลาดพร้าว 101 แยก 53 ถนนลาดพร้าว
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร 10240
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1840 5659
  e-Mail : phunthumas@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,ว่าการกระทรวงพลังงาน และว่าการกระทรวงยุติธรรม
   - คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. และเลขานุการประจำกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
   - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนราษฎร ประมาณ 20 คณะ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later