นายสำลี  รักสุทธี


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 411
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสำลี  รักสุทธี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มีนาคม 2497
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  5 ซอย 33 ถนนริมคลองสมถวิล
  ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม
  จ. มหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1768 6515
  e-Mail : krusamlee@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later