นายองค์การ  ชัยบุตร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 452
 • ชื่อ-สกุล :
  นายองค์การ  ชัยบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤษภาคม 2509
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • สถานที่ติดต่อ :
  9/3 ถนนประคองพันธ์
  ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร
  จ. มุกดาหาร 49000
  โทรสาร : 0 4263 0347
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3356 3146
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ค้าขาย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later