นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 214
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 ธันวาคม 2510
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  221/1 ถนนมหาราช
  ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่
  จ. กระบี่ 81000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 1778 4062
  e-Mail : prasert_krabi@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later