นายทวีศักดิ์  ทักษิณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 138
 • ชื่อ-สกุล :
  นายทวีศักดิ์  ทักษิณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2512
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
 • สถานที่ติดต่อ :
  369/89 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9
  ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ : 0 2386 1661
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปฏิบัติงานที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2535-2562
   - กรรมการบริหารสหภาพแรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later