พันตำรวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 085
 • ชื่อ-สกุล :
  พันตำรวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 พฤษภาคม 2529
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  111/225 อาคารชุด ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ถนนสุขุมวิท
  อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  e-Mail : chavalit.mp@futureforward.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการตำรวจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีต่างๆ มากกว่า 1,000 คดี จากงานที่ก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later