นางสาวเบญจา  แสงจันทร์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 199
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวเบญจา  แสงจันทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 สิงหาคม 2522
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2026 6102
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รวมกลุ่มสตรีเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับบทบาทการเมืองกับสตรีและประชาธิปไตย ผลักดัน สิทธิสตรี ความเสมอภาค
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later