นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 201
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 เมษายน 2524
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  640 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5152 8384
  e-Mail : pakornwut.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later