นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 473
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤษภาคม 2507
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/5 หมู่ที่ 9 ปั๊มพีทีสวนตะไคร้
  อ. เมืองนครปฐม
  จ. นครปฐม
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6688 8808
  e-Mail : amaratana@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later