นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 475
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤษภาคม 2507
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  12/5 หมู่ที่ 9
  ต. นครปฐม อ. เมืองนครปฐม
  จ. นครปฐม 73000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6688 8808
  e-Mail : amaratana@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
   - นักธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
   - นักกิจกรรมประชาธิปไตย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later