นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 381
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 พฤษภาคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Arts (Political Science) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  2091 ถนนยมราช
  ต. ท่าวัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช
  จ. นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6107 4278
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสจ.)
   - เป็นทนายความฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later