นายคารม  พลพรกลาง


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 044
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคารม  พลพรกลาง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กันยายน 2506
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๑๘๙ หมู่ที่ ๘
  ต. หัวโทน อ. สุวรรณภูมิ
  จ. ร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 3828 7935
  e-Mail : karom8789@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ทนายความให้ความช่วยเหลือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
   - นักกฎหมายร่วมกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมในปี 2553 ณ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (I.C.C) ณ กรุงเฮ็ก ประเทศเนเธอแลนด์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later