นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 160
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 พฤษภาคม 2514
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (Mass Communications) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Business Management) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
  25/147 (99/147) หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอยบางกระดี่ 32 ถนนพระราม 2
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร 10150
  e-Mail : tunyawaj@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาชีพอิสระ (ออกแบบท่าเต้น ออกแบบการแสดง และ commentator)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่ (GMM)
   - เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น ผู้กำกับ Creative Director ให้กับ True Fantasia
   - เป็น Commentator รายการ The Trainer ออกแบบการแสดงให้กับรายการโทรทัศน์ ช่อง 3 มากมาย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later