นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 122
 • ชื่อ-สกุล :
  นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มกราคม 2508
 • การศึกษา :
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้แสดงภาพยนตร์รณรงค์การเลิกสูบฝิ่น ยาเสพติด ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
   - ผู้แสดงภาพยนตร์รณรงค์ความรักและสามัคคีในชาติ เรื่อง ม้งสงครามวีรบุรุษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later