นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 216
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 ธันวาคม 2518
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  192 หมู่ที่ 6
  ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองตรัง
  จ. ตรัง 92000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4396 9656
  e-Mail : parinyachuaigate2012@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักกีฬาทีมชาติไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ด้านสังคมด้อยโอกาสผู้พิการ รับเรื่องราวต่าง ๆ และช่วยเหลือดูแลประเด็นความต้องการ เช่น กายอุปกรณ์ การทำบัตรคนพิการ
   - ประธานชมรมฯ ตำบล
   - ประธานชมรมฯ อำเภอ
   - รองประธานชมรมกีฬาคนพิการระดับจังหวัด จัดการแข่งขันฟุตบอล เป็นนักกีฬาทีมชาติ เทเบิลเทนนิส
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later