นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 216
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 ธันวาคม 2518
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  192 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน บ้านโพธิ์
  ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองตรัง
  จ. ตรัง 92000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4396 9656
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later