นายวินท์  สุธีรชัย


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 329
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวินท์  สุธีรชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 สิงหาคม 2526
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science (Management Information System) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  196/1 หมู่ที่ 1 บ. พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด
  ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน
  จ. สมุทรสาคร 74110
  โทรศัพท์ : 034 476 323 ต่อ 102
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later