นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 060
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤศจิกายน 2524
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8865 4565
  e-Mail : jaruwan@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later