นายรังสิมันต์  โรม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 300
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรังสิมันต์  โรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  31 พฤษภาคม 2535
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานใหญ่พรรคก้าวไกล เลขที่ 22 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 47/2
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - คดีชุมนุมทางการเมืองต่อต้าน คสช. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
   - คดี 14 นักศึกษาชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
   - คดีประชามติจากการรณรงค์ประชามติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
   - คดีชุมนุมทางการเมืองจากรณรงค์ประชามติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
   - คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
   - คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
   - คดีไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ ขัดคำสั่ง คมช. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
   - คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
   - คดีรณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
   - ----------
   - ถูกศาลทหารสั่งขัง 2 ครั้งในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later