นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 359
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 เมษายน 2524
 • การศึกษา :
   - Master of Arts Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Economics (Economics) Universite Toulouse 1 Capitole
 • สถานที่ติดต่อ :
  89/145 อาคาร Sense Condominium ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9691 7193
  e-Mail : sirikanya@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later