นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 361
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 เมษายน 2524
 • การศึกษา :
   - Master of Arts (Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Economics UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE ประเทศฝรั่งเศส
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later