นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 075
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 กันยายน 2512
 • การศึกษา :
   - Master of Policy Science มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  119/1 หมู่ที่ 4
  ต. บ้านชะอวด อ. จุฬาภรณ์
  จ. นครศรีธรรมราช 80180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9292 2844
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later