นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 241
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤศจิกายน 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  15/52 หมู่บ้าน ดิ เอ็มเพอเรอร์ ถนนกาญจนาภิเษก
  แขวงหลักสอง เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  e-Mail : phicharnc.mp@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - บริหารจัดการธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก เครื่องมือช่างและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later