นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล
 • เลขประจำตัวสมาชิก 437
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 กุมภาพันธ์ 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Engineering (Infrastructure Engineering) ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
   - Doctor of Philosophy (Civil and Environmental Engineering) UTAH STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  22 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางแค เขตบางแค
  กรุงเทพมหานคร 10160
  โทรศัพท์ : 0 2026 6102
  โทรสาร : 0 2026 6102
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดร.สุรเชษฐ์ จบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 มีประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านคมนาคมโดยตรง
   - วิศวกรอาวุโสในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
   - ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later