นางสาวพรรณิการ์  วานิช


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 236
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพรรณิการ์  วานิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 มกราคม 2531
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Political Science (Political Science) LONDON SCHOOL OF ECONOMICS ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  360 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2424 0863
  e-Mail : pannika@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักสื่อสารมวลชน ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later