นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 024
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 กุมภาพันธ์ 2527
 • การศึกษา :
   - อักษรศาสตรบัณฑิต (English) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Intercultural Communication) UNIVERSITY OF JYVASKYLA ประเทศฟินแลนด์
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2821 5688
  e-Mail : kunthida.r@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักวิชาการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักวิชาการอิสระด้านการศึกษา
   - อาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ภาคอินเตอร์และภาษาไทย)
   - อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ดรุณสิกขาลัย
   - นักเขียน นักแปล คอลัมนิสต์ประจำ WAY Magazine
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later