นายปิยบุตร  แสงกนกกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 221
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปิยบุตร  แสงกนกกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ตุลาคม 2522
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 สำนักงานพรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรี
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  e-Mail : piyabutr@futureforwardparty.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later