นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคอนาคตใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤศจิกายน 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Science in Global Finance The Hong Kong University of Science and Technology and New York University
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  e-Mail : thanathorn@futureforwardparty.org
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later