นายสมคิด  เชื้อคง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 378
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมคิด  เชื้อคง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤศจิกายน 2499
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  89 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านทุ่งสว่าง
  ต. โนนกลาง อ. สำโรง
  จ. อุบลราชธานี 34360
  e-Mail : soda224@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ข้าราชการบำนาญ
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (3 กค. 54)
   - กรรมมาธิการการสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later