นายประภูศักดิ์  จินตะเวช


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 9
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประภูศักดิ์  จินตะเวช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤษภาคม 2517
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  284 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโนนสวรรค์
  ต. บัวงาม อ. บุณฑริก
  จ. อุบลราชธานี 34230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3414 1991
  e-Mail : mydiamonda2012@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later