นายประภูศักดิ์  จินตะเวช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 9
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 208
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประภูศักดิ์  จินตะเวช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  30 พฤษภาคม 2517
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  284 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโนนสวรรค์
  ต. บัวงาม อ. บุณฑริก
  จ. อุบลราชธานี 34230
  e-Mail : mydiamonda2012@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 3 สมัย ตั้งแต่ปี 2547 - 2551, 2551 - 2555, 2555 - 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later