นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 188
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2527
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  165 หมู่ที่ 9
  ต. โพธิ์ไทร อ. พิบูลมังสาหาร
  จ. อุบลราชธานี 34110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 9464 1998
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later