นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 099
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 พฤศจิกายน 2506
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  194 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านบ้านขุหลุ (ดอนโทน) ถนนตระการ-ศรีเมืองใหม่
  ต. ขุหลุ อ. ตระการพืชผล
  จ. อุบลราชธานี 34130
  โทรศัพท์ : 045 481 107
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1876 8101
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later