นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 6
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กันยายน 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  17 หมู่ที่ 7 ถนนคีรีรัตน์
  ต. เขมราฐ อ. เขมราฐ
  จ. อุบลราชธานี 34170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3100 0099
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later