นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 302
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กุมภาพันธ์ 2509
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  88 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจิกสูง
  ต. เซเป็ด อ. ตระการพืชผล
  จ. อุบลราชธานี 34130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1999 9244
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ทรงคุณวุฒิใน กปจ. อุบลราชธานี
   - ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548, 2550, 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later