นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน์


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 302
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 กุมภาพันธ์ 2509
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  88 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจิกสูง
  ต. เซเป็ด อ. ตระการพืชผล
  จ. อุบลราชธานี 34130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1999 9244
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later