นายเอกชัย  ทรงอำนาจเจริญ


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 495
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกชัย  ทรงอำนาจเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Engineering (Engineering Management) UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  674 หมู่ที่ 5 ถนนประชา
  ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม
  จ. อุบลราชธานี 34160
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0465 4035, 08 9285 8671
  e-Mail : to_eak@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later