นายเอกชัย  ทรงอำนาจเจริญ


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 495
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกชัย  ทรงอำนาจเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กันยายน 2521
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Engineering (Engineering Management) UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๖๗๔ หมู่ที่ ๕ ถนนประชา
  ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม
  จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
  e-Mail : to_eak@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later