นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี


จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 022
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 เมษายน 2522
 • การศึกษา :
 • สถานที่ติดต่อ :
  33/2 ถนนเทศบาล 2
  ต. วารินชำราบ อ. วารินชำราบ
  จ. อุบลราชธานี 34190
  โทรศัพท์ : 045 321 415
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later