นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 022
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 เมษายน 2522
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  33/2 ถนนเทศบาล 2
  ต. วารินชำราบ อ. วารินชำราบ
  จ. อุบลราชธานี 34190
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
   - ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later