นายวุฒิพงษ์  นามบุตร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 348
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวุฒิพงษ์  นามบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มีนาคม 2517
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  516 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านหนองใส ถนนเเจ้งสนิท
  ต. เขื่องใน อ. เขื่องใน
  จ. อุบลราชธานี 34150
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขื่องใน
   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later