นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 314
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 เมษายน 2520
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • สถานที่ติดต่อ :
  111 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านนิคมพัฒนา
  ต. ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี
  จ. อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1879 6969
  e-Mail : kantinan969@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later