นายชาดา  ไทยเศรษฐ์


จังหวัดอุทัยธานี เขต 2
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 095
 • ชื่อ-สกุล :
  นายชาดา  ไทยเศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 มิถุนายน 2504
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  24 ถนนมณีรัตน์
  ต. อุทัยใหม่ อ. เมืองอุทัยธานี
  จ. อุทัยธานี 61000
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later