นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ


จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 351
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กุมภาพันธ์ 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
   - การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (การบริหารภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านริมสวน ซอยเฉลิมพระเกียรติ 15 ถนนอุดมสุข
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรสาร : 055 473 358
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2548, 2554
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later