นายกนก  ลิ้มตระกูล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 001
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกนก  ลิ้มตระกูล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กันยายน 2499
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  220 ซอย 3 ถนนอินใจมี
  ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์
  จ. อุตรดิตถ์ 53000
  e-Mail : mpKanok@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2535, 2538, 2539, 2550, 2554 และ 2562
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later