นางเทียบจุฑา  ขาวขำ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี เขต 8
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 149
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเทียบจุฑา  ขาวขำ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สถานที่ติดต่อ :
  266 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านหนองหัวคู
  ต. หนองหัวคู อ. บ้านผือ
  จ. อุดรธานี 41160
  โทรศัพท์ : 042 217 354
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 4507 1111
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อิสระ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้เแทนรษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย
   - ครั้งที่ 1 ได้รับตำแหน่งในปี พุทธศักราช 2554 - 2556
   - ครั้งที่ 2 ได้รับตำแหน่งในปี พุทธศักราช 2556 - 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later