นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี เขต 7
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 027
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กันยายน 2498
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  663 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านบ่อน้ำ ถนนอุดร-หนองสำโรง
  ต. หมูม่น อ. เมืองอุดรธานี
  จ. อุดรธานี 41000
  โทรสาร : 042 347 812
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7225 5644
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้แทนองค์กรข้าราชการครู
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later