นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น


จังหวัดอุดรธานี เขต 6
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 053
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 ธันวาคม 2510
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  125 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดงเรือง ถนนมิตรภาพ
  ต. ผาสุก อ. กุมภวาปี
  จ. อุดรธานี 41370
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1262 3333
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23, ชุดที่ 24
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later