นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี เขต 5
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 070
 • ชื่อ-สกุล :
  นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 มกราคม 2507
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  38 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านโคกหนองแวง
  ต. นายูง อ. ศรีธาตุ
  จ. อุดรธานี 41230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3354 5996
  e-Mail : chuthaphat1964@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    เกษตรกรรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later