นางอาภรณ์  สาราคำ


จังหวัดอุดรธานี เขต 4
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 486
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอาภรณ์  สาราคำ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กรกฎาคม 2505
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยสันตพล
 • สถานที่ติดต่อ :
  449 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านหนองลีหู
  ต. สามพร้าว อ. เมืองอุดรธานี
  จ. อุดรธานี 41000
  โทรสาร : 042 349 234
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 8749 0487
  e-Mail : krwprn@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later