นายขจิตร  ชัยนิคม


จังหวัดอุดรธานี เขต 3
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 037
 • ชื่อ-สกุล :
  นายขจิตร  ชัยนิคม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 เมษายน 2494
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  243 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านศรีบูรพา ถนนนันทะศรี
  ต. ศรีสุทโธ อ. บ้านดุง
  จ. อุดรธานี 41190
  โทรสาร : 042 261 308
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 9042 4111
  e-Mail : khajit888@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการครู
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 5 สมัย
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 1 สมัย
   - เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2539
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later