นายอนันต์  ศรีพันธุ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 458
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนันต์  ศรีพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กรกฎาคม 2489
 • การศึกษา :
   - ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  95 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านวังบัวเหลือง
  ต. เพ็ญ อ. เพ็ญ
  จ. อุดรธานี 41150
  e-Mail : anunsriphan@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เกษตรกรอำเภอ
   - ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
   - ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดอุดรธานี
   - เกษตรจังหวัดอุดรธานี
   - เกษตรจังหวัดหนองคาย
   - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
   - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย ปี 2550 - 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later