นายศราวุธ  เพชรพนมพร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี เขต 1
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 352
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศราวุธ  เพชรพนมพร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 เมษายน 2513
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  444 หมู่ที่ 4 ซอยสุนทรสัจจบูรณ์ ถนนอุดร-กุดจับ
  ต. บ้านเลื่อม อ. เมืองอุดรธานี
  จ. อุดรธานี 41000
  e-Mail : sarawut-phet@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later