นายดะนัย  มะหิพันธ์


จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดะนัย  มะหิพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กันยายน 2500
 • การศึกษา :
   - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  166 หมู่ที่ 10 หาดทรายขาว ถนนอุปชิต
  ต. พระเหลา อ. พนา
  จ. อำนาจเจริญ 37180
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2159 1980, 08 8128 8459
  e-Mail : kwanjira07052538@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้เเทนข้าราชการครู
   - คณะกรรมการการประถมศีกษาจังหวัด(กปจ.)
   - คณะกรรมการประถมศึกษาเเห่งชาติ(กปช.)
   - ครูผู้สอน,ผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์
   - คณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
   - รองเลขาธิการคณะกรรมการสกสค.
   - ประธานคณะกรรมการข้าราชการครู
   - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later