นายดะนัย  มะหิพันธ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2
พรรคเพื่อไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 127
 • ชื่อ-สกุล :
  นายดะนัย  มะหิพันธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กันยายน 2500
 • การศึกษา :
   - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  166 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านหาดทรายขาว ถนนอุปชิต
  ต. พระเหลา อ. พนา
  จ. อำนาจเจริญ 37180
  โทรสาร : 045 463 061
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1593 8404
  e-Mail : kwanjira07052538@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้แทนข้าราชการครู
   - คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด (กปจ.)
   - คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.)
   - ครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
   - คณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
   - รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
   - ประธานคณะกรรมการข้าราชการครู
   - ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later